Textlink: Hóa đơn điện tử, Hóa đơn điện tử Hải Phòng, Nhựa Đường, Giá Nhựa Đường, Đại Lý Thuế, Khoa Học Tâm Linh, Thượng đế, Thiền Nằm,

Phí Dịch Vụ Chung Cư Hoà Bình Green Kim Mã?

Trong Tòa nhà Hoà Bình Green Kim Mã, Chủ đầu tư hoặc người ủy quyền của Chủ đầu tư sẽ tiến hành kinh doanh, thu phí theo nhu cầu sử dụng thực tế các dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ dự kiến như sau:(Tham khảo tại dự án Hoà Bình Green City)

Dịch vụ tiện ích Hoà Bình Green Kim Mã

Phí dịch vụ chung: Phí quản lý hàng tháng là khoản tiền tạm tính theo mức 3.900 VNĐ/tháng/m2 (đã bao gồm thuế VAT) tính trên mỗi m2 diện tích căn hộ trong một tháng nhằm để chi trả phí cho Dịch vụ Quản lý, các chi phí vận hành Công trình Tiện ích chung, khoản tiền thù lao cho Ban Quản trị. Khoản phí này có thể được điều chỉnh hàng năm theo từng thời điểm hoặc theo thỏa thuận của hai Bên giữa Cư dân với Chủ đầu tư hoặc bởi Ban Quản trị kể từ năm thứ hai trên cơ sở cộng thêm chi phí và có xét đến tỷ lệ lạm phát áp dụng được tính dựa trên chỉ số giá tiêu dùng do Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, các biến động tỷ giá ngoại hối, luật pháp Việt Nam và bất kỳ khoản chưa tính hoặc tính vượt trội nào của năm trước và sẽ được thông báo trước cho Chủ căn hộ và/hoặc Cư dân khác. Việc tính phí này được xác định theo phương pháp tính phí mà pháp luật cho phép và không vượt mức phí do UBND thành phố quy định.

  • Dịch vụ bể bơi, xông hơi, jacuzzi (thu phí) (nếu có)
  • Dịch vụ luyện tập ở các phòng chức năng (thu phí) (nếu có)
  • Dịch vụ phòng chiếu phim (thu phí) (nếu có);
  • Dịch vụ trông giữ xe ô tô: 1.200.000 VNĐ/tháng/xe ô tô (trong hầm); 1.000.000 VNĐ/tháng/xe ô tô (ngoài trời);
  • Dịch vụ trông giữ xe máy: 90.000 VNĐ/tháng/xe máy
  • Dịch vụ trông giữ xe đạp: 30.000 VNĐ/tháng/xe đạp
  • Dịch vụ nhà trẻ, bar hoặc các dịch vụ nói trên sẽ được tính mức phí tùy theo nhà cung cấp

Chi phí hàng tháng tại Hoà Bình Green Kim Mã:

Chủ căn hộ hoặc Cư dân khác phải thanh toán hàng tháng tiền điện, nước và các chi phí sinh hoạt khác (nếu có) phát sinh từ Căn hộ của mình trên cơ sở mức tiêu thụ hàng tháng cho nhà cung cấp qua Công ty Quản lý nếu Đơn vị quản lý nhà chung cư được ủy quyền.

Tham khảo mẫu  hợp đồng phí dịch vụ vui lòng đăng ký theo mẫu dưới đây:


DOWNLOAD CHÍNH SÁCH,BẢNG GIÁ CĂN HỘ HOÀ BÌNH GREEN KIM MÃ

Hotline: 0906 616 456